Join Now

Home

Pensijų Išmokėjimo Fondas (RRIF)

Visos pensijų taupymo fondo (RRSP) sutartys privalo baigtis tais metais, kai Jums sukanka 71-eri, nė vėliau kaip Gruodžio 31-ą dieną. Visą sutaupytą kapitalą galite tais metais išsimti iš karto arba perkelti į pensijų išmokėjimo fondą (RRIF). Iš šio fondo Jums bus reguliariai išmokamos pensijos pajamos, o kapitalo likutis ir jo uždirbtos palūkanos bus atleistos nuo valstybinių pajamų mokesčių iki išėmimo. Šis fondas turi tokius pačius investavimo variantus ir procentus kaip pensijų taupymo fondas.

Pensijų taupymo ir išmokėjimo fondų atdari ar įšaldyti indėliai (tačiau ne investiciniai fondai), nepriklausomai nuo jų sumos, yra FSRAO (Financial Services Regulatory Authority of Ontario) 100% apdrausti. Tai papildomas draudimas prie visų neregistruotų santaupų. Prašome apsilankyti https://www.fsrao.ca/consumers/credit-unions-and-deposit-insurance/deposit-insurance-reserve-fund-dirf dėl išsamesnės informacijos.