Join Now

Home

Įšaldyti Indėliai (GICs)

  • Įnašas nemažesnis kaip $1,000.
  • Terminai nuo 1 iki 5 metų.
  • Palūkanos gali būti pridėdamos prie indėlio balanso arba išmokamos kas metus tiesiai į Jūsų kasdieninių palūkanų/čekių sąskaitą.
  • Indėliai negali būti iškeičiami prieš terminą, bet jie yra aukštesnių procentų.
  • Indėliai, kurie nedalyvauja pelno padalijime („no rebate GIC“): terminai nuo 1 iki 5 metų su aukštesniu procentu, tačiau jiems nepriklauso pelno pasidalijimas.
  • Iškeičiami įšaldyti indėliai : terminai 1 metų su žemesniu procentu, kuriuos galima iškeisti praėjus ne mažiau kaip 60 dienų nuo investavimo. Šie indėliai reikalauja ne mažiau nei $10,000 indėlio.
  • JAV dolerių įšaldyti indėliai: 1 metų terminai, kurie reikalauja įnašo ne mažesnio kaip $1,000. Indėlio balansas kartu su sukauptomis palūkanomis terminui suėjus pervedamas tiesiai į JAV dolerių kasdieninių palūkanų taupomąją sąskaitą.