Join Now

Home

Kaip Tapti Nariu

Atidarydami sąskaitą, Jūs privalote įmokėti $40 savo dalies, kuri gražinama sąskaitą uždarant. Šis $40 įnašas nėra mokėstis – tai reikalavimas norint tapti kredito kooperatyvo nariu. Šis įnašas padaro Jus kooperuotos finansinės institucijos daliniu savininku ir suteikia teisę balsuoti PARAMOS metiniuose susirinkimuose, rinkti valdybą bei balsuoti dėl pasiūlytų PARAMOS poįstatyminės teisės pokyčių. Valdyba atstovauja narius ir siekia kuo geriausiai aprūpinti kredito kooperatyvą visose srįtyse.

Atidarant sąskaitą PARAMOJE, reikalingi:

  • Du asmeniniai dokumentai: asmens kodas (SIN) ir tapatybės dokumentas su nuotrauka – vairuotojo pažymėjimas, pasas, piliečio pažymėjimas. Gimimo liudijimas taip pat priimtinas, tačiau reikalaujamas papildomas tapatybės dokumentas su nuotrauka.
  • $40 įnašas.

Sąskaitos taip pat atidaromos jaunimui , organizacijoms, asociacijoms ir bizniams. PARAMA reikalauja papildomų dokumentų atidarant šias sąskaitas, todėl dėl išsamesnės informacijos prašome teirautis pas narių aptarnavimo specialistus. Jie visada Jums mielai padės!