Mūsų Istorija | PARAMA

Logging In? Read this

Home

Mūsų Istorija

Mūsų Istorija

PARAMA buvo įsteigta 1952m. Lietuvių imigrantų, kurie atkeliavo į Kanadą po Antrojo Pasaulinio Karo. Saujelė žmonių, pradžioje įsikūrusi Lietuvių Namų rūsio patalpose, padėjo vieni kitiems nusipirkti namus ir pradėti naują gyvenimą Kanadoje. PARAMA išaugo i didžiausią lietuvių kredito kooperatyvą, kurio aktyvas viršija $335,000,000 ir aptarnauja daugiau kaip 6,000 lietuvių bei nelietuvių kilmės narių. Priklausome 252 kredito kooperatyvų sistemai, kuri valdo $225 bilijonus ir 5.7 milijonus narių. (Birželio 30d, 2018m.)1

PARAMOS kredito kooperatyvas modernus, teikiantis visas bankininkystės paslaugas ir didžiuojantis draugišku aptarnavimu bei konkurenciniu paskolų ir indėlių nuošimčiu. PARAMA priklausoma nuo Financial Services Commission of Ontario ir narių santaupos apdraustos Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO).

PARAMOS privalumai:

  • Dauguma mūsų patarnavimų – NEMOKAMI! Paslaugos, kurios reikalauja mokesčio - minimalios ir konkurencinės.
  • Didelis pasirinkimas modernių paslaugų: mobilioji ir elektroninė bankininkystė, Interac® elekroniniai pervedimai, elektroninio pašto įspėjimai ir nemokami įdėjimai bei išėmimai dalyvaujančiuose Exchange® Network bankomatuose. Ateityje: čekių įdėjimas per PARAMOS mobiliąją aplikaciją.
  • Patogiose vietose įsteigti du skyriai – pirmas Royal York ir Bloor, antras Dundas St. West ir Bloor. Abu lengvai pasiekiami su požeminiu traukiniu arba mašina. Dėl patogumo ilgiau dirbame ketvirtadieniais ir penktadieniais, bei esame atidaryti šeštadieniais. Patikrinkite pagrindinį internetinį puslapį dėl išmanesnės informacijos.
  • Dalis PARAMOS uždirbto pelno išmokama nariams. Tai reiškia, pinigai atgal į Jusų kišenes! Iki šiol, PARAMA išmokėjo beveik $8.5 milijono savo nariams.
  • Kiekvieno nario santaupos iki $250,000 PARAMOJE yra DICO apdraustos. DICO taip pat apdraudžia įregistruotas santaupas. Kiekvienas registruotas planas (RRSP, RRIF ir TFSA) neturi draudimo ribų.
  • Malonus, rūpestingas ir profesionalus aptarnavimas. PARAMOJE Jus pažystame pagal vardą, ne skaičių!
1https://www.ccua.com/about/facts_and_figures/documents?filterlist=Quarterly%20System%20Results